Surse de finanțare

Câte sunt și ce e mai bine pentru afacerea ta?

Finanțarea prin raport la capital

În ceea ce privește finanțarea prin aport la capital, există o multitudine de alternative ce pot fi avute în vedere atât în faza de început a firmei, cât și ulterior, după cum urmează:

1.Finanțarea de la rude și prieteni 2.Fondurile de capital privat (private equity) și cele de capital de risc (venture capital) 3.Business angels/angels investors) 4. Emisiunea de acțiuni (finanțarea prin piața de capital)

Surse de finanțare

Finanțarea prin aport la capital

Finanțarea prin îndatorare

Această modalitate de a atrage finanțare este caracteristică mai ales companiilor mari (prin listarea la bursă), dar se poate constitui o variantă și pentru întreprinderile mici și mijlocii

1. Finanțarea bancară 2. Emisiunea de obligațiuni (împrumutul obligatar) 3. Împrumutul de la acționari

Surse de finanțare

Finanțarea prin îndatorare

Alte surse  de finanțare

În afară de cele două surse generale prezentate, mai există și alte surse de finanțare care pot procura capitalul necesar finanțării obiectivelor sale:

1.Leasing-ul 2.Credite de la furnizori și clienți (creditul comercial) 3.Operațiunile de factoring și scontare 4.Fondurile nerambursabile (granturi) 5.Crowdfunding 6.Bootstraping  7.Autofinanțarea

Surse de finanțare

Finanțarea prin îndatorare

Am scris un articol complet

Citește-l pentru a vedea detaliile fiecărei sursă de finanțare