Fonduri Europene Nerambursabile

Află ce fonduri europene nerambursabile există acum și cum le poți accesa

Cuprins

Sprijin financiar nerambursabil în contextul pandemiei COVID-19

În contextul pandemiei COVID-19, Guvernul acordă firmelor (IMM-uri, PFA-uri și CMI-uri) sprijin financiar din fonduri europene nerambursabile. 

Sprijinul financiar se acordă firmelor prin 3 linii de finanțare, reglementate de OUG nr. 130/2020:

1. Microgranturi de 2.000 euro 

2. Granturi pentru investiții între 50.000 euro și 200.000 euro

3. Granturi pentru capital de lucru între 5.000 și 125.000 euro

Proces pentru obținerea finanțării nerambursabile

1. Identificăm împreună finanțarea potrivită pentru tine.

2. Ne asigurăm că afacerea ta îndeplinește condițiile necesare.

3. Te ajutăm să scrii proiectul și să îți faci bugetul.

4. Te ajutăm să implementezi proiectul și să primești banii.

Microgranturi

Poți primi 2000 Euro
2000 Euro
 • IMM-uri fără salariați în 2019, PFA-uri, ONG-uri și CMI-uri cu anumite obiecte de activitate*
 • Grant fix, fără cofinanțare proprie.

Granturi capital de lucru

Poți primi între 5.000-125.000Euro
5.000-125.000Euro
 • IMM-uri, CMI-uri, PFA-uri aflate in dificultate ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, care au obținut certificat de situații de urgență.
 • Valoarea grantului este în funcție de cifra de afaceri

Granturi investiții

Poți primi între 50,000-200,000Euro
50,000-200,000Euro
 • Cofinanțare proprie 30% (București-Ilfov) și 15% (restul țării)
 • IMM-uri din anumite domenii de activitate*

1. Microgranturi acordate din fonduri europene nerambursabile

Microgranturile au valoarea de 2.000 euro, echivalentul în lei la data efectuării plății, se acordă o singură data.

Beneficiari: 

a) Microîntreprinderilor – care fac dovada ca nu detin salariati (dovada se face prin bilant) 

b) PFA-uri și ONG-uri care desfășoară activități în unul din domeniile prevăzute la Anexa 1 din OUG nr. 130/2020;

c) PFA-uri și CMI-uri pentru activități economice din domeniul sănătății dacă au fost implicate direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19;

Conditii acordare:

a) au avut activitate cel putin 1 an înainte de data depunerii cererii de finanțare;

b) au o cifra de afaceri de cel putin 5.000 euro la bilantul de la 31.12.2019;

c) nu au beneficiat de prevederile legale în vigoare privind măsurile de acordare a șomajului tehnic;

d) au avut profit la bilantul de la 31.12.2018 sau la bilantul de la 31.12.2019;

e) nu au datorii catre stat la data depuenrii cererii de finantare;

f) îndeplinesc condițiile de IMM ca urmare a verificărilor privind respectarea condițiilor legate de întreprinderi legate;

In ce se pot investi banii:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente pentru reluarea activităților economice

2. Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro echivalentul în lei la data depunerii cererii de finanțare, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse la finanțare.

Procentul de finantare din fonduri europene nerambursabile este de 70%, urmand ca 30% sa fie contributia beneficiarului – pentru regiunea București-Ilfov.

Procentul de finantare din fonduri europene nerambursabile este de 85%, urmand ca 15% sa fie contributia beneficiarului – pentru restul țării.

Domeniile de investiții susținute din fonduri europene nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ: 

a. Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare; 

b. Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea; 

c. Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică; 

d. Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții; 

e. Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional; 

f. Servicii de îngrijire și întreținere corporală; 

g. Servicii de reparații și întreținere; 

h. Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement; 

i. Confecții metalice/lemn/mobilier; 

j. Confecții textile/pielărie; 

k. Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență; 

l. Industrii creative; 

m. Servicii de educație: creșe și grădinițe; 

n. Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea; 

o. Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente; 

p. Tehnologia informației și inteligență artificială;

q. Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție; 

r. Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior;

Beneficiari:

a) IMM-urilor astfel cum acestea sunt definite potrivit prevederilor legale în vigoare; 

b) Entități economice asimilate IMM-urilor astfel cum acestea sunt stabilite prin lege;

Conditii acordare: 

a) au avut activitate minim 1 an inainte;

b) să înregistreze profit la bilantul de la 31.12.2018 sau la bilantul de la 31.12.2019;

c) să asigure desfasurarea activitatii 3 ani dupa primirea finantarii;

d) să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul analizei cost-beneficiu anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de activitate după expirarea duratei de implementare a proiectului;

e) să nu aibă înregistrate obligații restante la buget la data depunerii cererii de finanțare;

In ce se pot investi banii: 

a) Cheltuieli cu: 

 • realizarea/achiziția construcțiilor,
 • achiziția de echipamente,
 • utilaje, tehnologii, 
 • dotări independente, 
 • mobilier de birou și mobilier specific, 
 • achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea proiectului,
 • cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, 
 • cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor,
 • cheltuieli de mediu, 
 • cheltuieli cu racordul la utilități, 
 • cheltuieli privind accesibilitatea, 
 • cheltuieli de promovare, 
 • participare la târguri, evenimente, conferințe, 
 • cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții pentru extinderea capacităților de producție existente precum și pentru extinderea prestării de servicii;
 

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; 

c) cheltuieli cu echipamente, tehnologii, utilaje, dotări independente, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de prestări servicii existente.

3. Granturi pentru capital de lucru

Procentul de finantare din fonduri europene nerambursabile este de 85%, urmand ca 15% sa fie contributia beneficiarului.

Praguri de finantare: 

a) 5.000 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA intre 5.000 euro și 50.000 euro inclusiv, la data depunerii cererii de finanțare; 

b) 12.500 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 50.001 euro și 100.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

c) 25.000 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA intre 100.001 euro și 200.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

d) 37.500 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 200.001 euro și 300.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

e) 50.000 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 300.001 euro și 400.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

f) 62.500 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 400.001 euro și 500.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

g) 75.000 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 500.001 euro și 600.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

h) 87.500 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 600.001 euro și 700.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

i) 100.000 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 700.001 euro și 800.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

j) 112.500 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 800.001 euro și 900.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

k) 125.000 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 900.001 euro și peste 1.000.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare;

*CA = cifra de afaceri

Beneficiari:

a) IMM-urilor și entitățile asimilate IMM-urilor potrivit legii din domeniile de activitate HORECA, servicii din domeniul transporturilor precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată în condițiile legii sau a fost întreruptă prin ordonanțe militare;

b) agențiile de turism organizate în condițiile prevăzute de lege;

telefon cu adresa de email personalizata

Conditii acordare:

a) să aibă activitatea oprită prin ordonanțe militare în condițiile legii sau după caz dacă activitatea a fost întreruptă să înregistreze o diminuare a cifrei de afaceri cu minim 30% față de perioada anterioară a anului precedent în una din lunile martie 2020 față de martie 2019, aprilie 2020 față de aprilie 2019 sau mai 2020 față de mai 2019;

b) să înregistreze profit la bilantul de la 31.12.2018 sau la bilantul de la 31.12.2019;

c) să dispună de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului la data efectuării plăților din grantul pentru capital de lucru potrivit prevederilor legale în vigoare.

d) să facă parte din categoria IMM-urilor după verificarea statutului de întreprindere legată.;

e) nu au obligații restante la buget la data depunerii cererii de finanțare;

In ce se pot investi banii:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente pentru reluarea activității economice;

Cât costă să primesc consultanță?

Credem în transarență așa că aici sunt tarifele noastre:

 1. Microgranturi

Onorariul pentru serviciile de consultanta (pentru toate cele trei etape, respectiv elaborare- depunere, implementare si monitorizarea proiectului), este de 1.000 lei  achitabili in 2 transe astfel:

– 500 lei  – la momentul semnarii contractului de consultanta;
– 500 lei  – dupa semnarea contractului de finantare cu Ministerul

2. Granturi pentru Investii acordate IMM-urilor

Onorariul pentru serviciile de consultanta (pentru toate cele trei etape, respectiv elaborare- depunere, implementare si monitorizarea proiectului), este de 7% din valoarea proiectului, achitabili in 2 transe astfel:

– 600 euro  – la momentul semnarii contractului de consultanta;

– diferenta intre cei 7% din valoarea proiectului si suma achitata initial, pe parcursul implementarii proiectului  – dupa semnarea contractului de finantare cu Ministerul

3. Granturi pentru Capital de Lucru

Onorariul pentru serviciile de consultanta (pentru toate cele trei etape, respectiv elaborare- depunere, implementare si monitorizarea proiectului), este de 10% din valoarea proiectului, achitabili in 2 transe astfel:

– 450 euro  – la momentul semnarii contractului de consultanta;

– diferenta intre cei 10% din valoarea proiectului si suma achitata initial, pe parcursul implementarii proiectului  – dupa semnarea contractului de finantare cu Ministerul.

Completează formularul de mai jos
și noi te contactăm pentru implementare:

Coș
Pentru a-ți oferi o experiență mai bună folosim Cookie-uri!
Start typing to see products you are looking for.