Acesti termeni si conditii se aplică direct sau indirect tuturor serviciilor noastre disponibile online, prin e-mail sau telefon. 

Prin accesarea, căutarea și utilizarea website-ului nostru www.obtineclienti.ro respectiv înregistrarea unei comenzi electronice confirmaţi și sunteţi de acord că aţi citit, înţeles și aţi fost de acord cu toţi termenii și condiţiile prezentate mai jos, precum și a acceptării utilizării adresei de poștă electronică (e-mail) ca mod de comunicare scrisă la distanță.

Înregistrarea Comenzii presupune confirmarea verbală(telefonică) sau electronică(e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător(nu este necesară confirmarea primirii din partea Cumpăratorului).Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător, iar termenii și condițiile prezentate în aceast Document stau la baza acestuia.

Recomandăm citirea cu atenție a Documentului.

Obtine Clienti iși rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și/sau retrage termenii și condițiile în tot sau în parte fără o altă notificare prealabilă, ultima versiune putând fi găsită accesând această pagină, numită “Termeni și Condiții”. Comunicarea cu magazinul se poate face prin utilizarea datelor și modalităților de contact furnizate în secțiunea “Contact”.

Toate apelurile către serviciile de asistență pentru clienti vor fi percepute la tariful standard practicat de operatorul de telefonie la care sunteți abonat iar apelurile (atât de intrare cât și de ieșire) pot fi înregistrate pentru monitorizarea calității serviciilor noastre și pentru îmbunătățirea produselor și/sau serviciilor Obtine Clienti.

De asemenea, dacă, în orice moment, termenii și condițiile reglementate prin intermediul prezentului document devin inacceptabile pentru dvs., vă rugăm să sistati imediat accesarea și folosirea ObtineClienti.ro.

Cuprins

1.Cine suntem

2.Definiții

3.Contul Obtine Clienti

 • 3.1 Deschidere Cont
 • 3.2 Date de acces
 • 3.2Activitatea desfășurată prin intermediul Contului
 • 3.3Limitări

4.Drepturi de autor

5.Politică de vanzare online

 • 5.1. Comandă
 • 5.1.1 General
 • 5.1.2.Modificări și anulari comenzi
 • 5.1.3 Limitări
 • 5.2 Preț
 • 5.3 Facturare și plăți
 • 5.4.Livrare
 • 5.4.1General
 • 5.4.1.Destinații și Intervale orare
 • 5.4.1.Recepția bunului
 • 5.5Retrageri
 • 5.6 Garanții
 • 5.7 Obligațiile Vânzătorului
 • 5.8.Obligațiile Cumpărătorului
 • 5.9 Forța majoră

6. Promoții,tombole și concursuri

7.Soluționarea disputelor

8.Limitări

9.Dispoziții finale

10.Legături utile

1.Cine suntem

OUTCREATE MEDIA GROUP SRL desemnată aici sub denumirea Obtine Clienti, este o societate comercială organizată în baza legii române, cu sediul social în Suceava, Cumparatura, Calea Falticeni, nr. 97, cod 727046, având codul de înregistrare fiscală 28229706 înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J33/1008/2019 ,e-mail office@obtineclienti.ro.
OUTCREATE MEDIA GROUP SRL este administratorul domeniului Obtine Clienti.ro și a subdomeniilor acestuia, denumit în continuare www.obtineclienti.ro precum și a conturilor definite pe platformele Facebook, Instagram, LinkedIn.

2.Definiții

Obtine Clienti,Vânzătorul sau Companie se referă la SC. BRUNOF ROM SRL, persoană juridică română cu sediul în Ialomita, Loc. Fetesti Gara, Str. Carpati 59, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J33/1008/2019 ;

Site-ul, Platforma ori Obtine Clienti.ro se referă la domeniu www.obtineclienti.ro și/sau la subdomeniile dedicate;

Vânzător: SC. BRUNOF ROM SRL, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J33/1008/2019 , CUI RO 28229706, email: office@obtineclienti.ro;

Vizitator desemnează orice persoană fizică,companie care viziteaza site-ul sau paginile noastre de social media, având posibilitatea de a naviga pe Obtine Clienti.ro, de a plasa Comenzi, de a comunica cu noi prin intermediul chat-ului, prin intermediul rețelelor de socializare sau în alt mod;

Utilizator se referă la orice vizitator care a finalizat procesul de înregistrare a unui Cont Obtine Clienti;

Cont de utilizator sau Cont secțiune din Site accesibilă pe baza de înregistrare cu un identificator, adresa e-mail și parola sau prin conectare folosind un cont Facebook ori Google, care permite Utilizatorului să transmită o Comandă . Acesta conține informații despre istoricul interactiunii sau preferințele ;

Cumpărător sau Client: orice persoană fizică peste 13 ani , companie sau altă entitate juridică care emite o Comandă și care este utilizator înregistrat al site-ului www.obtineclienti.ro;

Produse și Servicii – orice produs și serviciu menționat în comandă care urmează a fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului;

Comandă – un document electronic ce intervine între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Produsele și Serviciile, iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Produse și să achite contravaloarea acestora, dacă acestea nu au fost achitate deja;

Contract – se referă la forma de comunicare electronică la distanță ce intervine între Parti, prin care Vânzătorul valideaza comanda Cumpărătorului și iși exprimă acordul cu privire la vânzarea/livrarea Produsului și/sau furnizarea Serviciului;

Tranzacție: încasarea sau remiterea spre încasare a sumei rezultate din vânzarea unui Produs și/sau Serviciu, prin modalitățile de plată puse de Obtine Clienti la dispoziția Cumpărătorilor și Utilizatorilor;

Conținut digital se referă la toate informatiile de orice tip și toate fișierele disponibile pe Site, sau afișate de Obtine Clienti pe Paginile noastre de social media (cum ar fi fotografii, ilustratii, fisiere text, fisiere video si/sau audio, animatii, fisiere flash, fisiere de date si alte materiale, incluzând dar fără a se limita la imagini, texte, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe etc.) care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin intermediul unui terminal electronic;

Comentariu sau Feedback se referă la orice apreciere, critică sau observație furnizată de Vizitator sau Utilizator, ca urmare a navigării pe Site și/sau ca urmare a achiziționării de Bunuri și/sau Servicii, independent dacă acestea sunt afișate pe Site ori pe paginile Obtine Clienti disponibile pe retelele de socializare;

GDPR se referă la Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 Aprilie 2016 al Parlamentului  European și al Consiliului UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

Legislația specifică privind protecția datelor se referă la legislația națională și europeană în materia protecției datelor, incluzând dar fără a se limita la GDPR;

Document se refera la Termenii și condițiile Obtine Clienti.ro;

Operator de date desemnează persoana fizica sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreuna cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru scopul prezentului Document, această sintagma se va referi la Obtine Clienti;

Partener înseamna Persoana fizică/ juridică ce furnizează Produse și/sau prestează Servicii în favoarea Vânzătorului;

Newsletter mijloc de informare periodică, exclusiv electronic, transmis de Companie cu privire la noutătile referitoare la activitatea Obtine Clienti, sfaturi despre afaceri și obtinerea de clienti, informații cu privire la Produse și/sau Servicii Obtine Clienti și/sau  promoții desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea noastră cu referire la informațiile conținute de acesta;

Utilizare Abuzivă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și a legislatiei în vigoare, sau în oricare alt mod ce poate prejudicia Obtine Clienti;

3.Contul Obtine Clienti

3.1 Deschidere Cont

Serviciul Platformei denumit “Contul meu”  este furnizat de Obtine Clienti în mod gratuit pentru uzul dvs. strict personal, în condițiile și cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

În calitate de Vizitator, aveți dreptul și nu obligația de a vă crea un Cont Obtine Clienti prin completarea formularului dedicat.

În ipoteza în care nu doriti să vă înregistrati în calitate de Utilizator Obtine Clienti, aveți în continuare posibilitatea de a naviga și a plasa comenzi pe Site.

În toate cazurile, vă obligati și sunteti de acord să nu folositi Platforma și/sau Serviciul/Continutul digital în alte scopuri decât cele reglementate prin prezentul Document.

3.2 Date de acces

Datele dvs. de acces/logare in Cont trebuie să rămâna strict confidențiale și să nu fie distribuite ori făcute cunoscute altei persoane.

Dacă cunoașteti sau suspectaț că altcineva vă cunoaste datele de înregistrare în Cont trebuie să ne anunțati imediat.

Dacă vă uitati parola, vă rugam utilizati serviciul de reamintire dedicat (această optiune poate fi găsită în dreptul casetei de înregistrare în Contul meu sub denumirea  “Ai uitat parola?”).

3.2 Activitatea desfășurată prin intermediul Contului

Utilizatorii sau Vizitatorii Site-ului pot afisa, încărca, publica Comentarii și efectua recenzii ale Produselor și/sau Serviciilor oferite de Obtine Clienti.ro, pot să transmită sugestii și/sau întrebări și orice alte comunicări cu privire la Produse și/sau Servicii numai în cazul în care folosesc un limbaj civilizat, adecvat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, defăimator, nu contine viruși și nu încalcă în niciun fel drepturile/ interesele altor persoane. Obtine Clienti își rezervă dreptul de a nu răspunde și/sau de a șterge orice fel de Comentariu, recenzie sau comunicare ce nu respectă cerințele indicate mai sus.

Prin accesarea Contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora.

Obtine Clienti nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței Utilizatorului în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea Contului și parolei sale.Dacă Obtine Clienti are motive să creadă că este posibil să existe o încălcare a securității sau a utilizării abuzive a Serviciului sau a Platformei prin intermediul Contului dvs., este posibil să vă solicităm să vă schimbați parola sau, dupa caz, să suspendați/suspendăm utilizarea Serviciului.

3.3Limitari

Accesul dvs. la Site-ul și Serviciul Obtine Clienti poate fi ocazional limitat pentru a permite o întreținere de rutină.

Desi luăm toate măsurile și precauțiile rezonabile în legătură cu Contul dvs., nu oferim nicio garanție (explicită sau implicită) de niciun fel cu privire la conținutul sau funcționarea acestuia. Nu garantăm, spre exemplu, că utilizarea Serviciului nu va fi niciodată întreruptă sau fără erori. Prin urmare, aveți reprezentarea faptului că Obtine Clienti este exonerată de orice astfel de răspundere, pretenție ori prejudiciu decurgând din sau în legatură cu utilizarea Serviciului de către dvs.

 

4.Drepturile de autor

Conținutul digital precum și domeniul și subdomeniile acestui Site sunt protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială apartinand Obtine Clienti și/ sau colaboratorilor săi ori altor părti terțe care sunt autorizate de Obtine Clienti să le utilizeze.

Folosirea fără acordul scris al  OUTCREATE MEDIA GROUP SRL a oricărui element prezentat mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.OUTCREATE MEDIA GROUP SRLgarantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Companiei fără acordul prealabil scris al acesteia.Ne rezervăm dreptul de a folosi comentariile în scopul promovării Companiei.

Pentru orice intrebări legate de drepturile de proprietate intelectuală și/sau drepturi conexe vă rugăm să ne contactati utilizând următoarea adresă de email office@obtineclienti.ro.

5.Politica de vanzare Online

Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client.
Pentru motive justificate Obtine Clienti își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Obtine Clienti. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Obtine Clienti, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

Obtine Clienti poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Obtine Clienti are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

5.1 Comandă

5.1.1 General

Pentru a trimite o comandă pe site-ul Obtine Clienti trebuie să aveţi minim 13 ani.Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odata adăugat în coșul de cumparaturi, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării Comenzii.Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca Vânzatorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzator, în orice situatie în care este necesară contactarea Clientului.

5.1.2Modificări și anulări de comenzi

Clientul poate anula comanda  numai prin notificare scrisă şi trimisă la adresa office@obtineclienti.ro. Permitem modificarea sau anularea comenzilor cu minim patruzeci şi opt (48) de ore înaintea datei de livrare solicitate sau minim cinci (5) zile în perioadele anumitor sărbători (Crăciun, Ziua Îndrăgostiţilor, 1-8 Martie – din cauza volumului extrem de mare de comenzi în aceste perioade,alte sărbători).

Vânzatorul poate anula Comanda efectuată de către Cumparator, în urma unei notificări prealabile adresate Clintului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părti față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poata să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului, a tranzactiei, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Obtine Clienti, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte
 • produsul nu se mai găsește în oferta curentă a unui furnizor de produs
 • produsul nu există în stocul Furnizorului sau nu respect calitatea cerută de Vânzător

5.1.3 Limitări

Obtine Clienti folosește descrieri sugestive pentru Produsele și/sau Serviciile comercializate pe Site.

5.2 Prețuri

Prețul final plătit de Client este format din prețul Produsului și cheltuielile de expeditie , care pot diferi în funcție de orașul și/sau țara unde se efectuează livrarea.

Pe site-ul www.obtineclienti.ro nu există taxe ascunse.

Prețul final de achiziție este cel care a fost confirmat în pagina de Finalizare comandă, acesta va apărea  în confirmarea de comandă și/sau în cuprinsul facturii.

În cazul în care există o neconcordanță între prețul inițial afișat și cel din secțiunea “Finalizare comandă”, Clientul va achita prețul indicat în sectiunea “Finalizare comandă”.

Vânzătorul iși rezervă dreptul de a modifica în orice moment prețurile afișate pe Obtine Clienti.ro, fără o notificare prealabilă. Aceasta deoarece pretul de achiziție al produselor și/sau al serviciilor suport poate varia (de exemplu în perioadele de vârf, Sarbatori legale și zile specifice în alte tari, când prețul de achiziție al Produselor și/sau Serviciilor crește).

5.3. Plata

Produsele comandate pe site-ul www.obtineclienti.ro trebuie achitate integral.

Plata produselor comandate, conform acestor “Termeni si Conditii” se poate face on-line prin card bancar, Numerar în momentul livrării sau cu Ordin de Plata la cerere.

Obtine Clienti accepta urmatoarele carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

Pentru plata produselor prin OP, dovada plății trebuie trimisă prin email la adresa office@obtineclienti.ro cu minim 12 ore înainte de livrarea comenzii.

În cazul plăților online Vânzatorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Clientul.

Prezentul document are la bază regelemetările privind comețul electronic din Legea 677/2001.

5.4 Livrare

5.4.1General

Serviciile ObtineClienti sunt în totalitate digitale și nu necesită livrare la domiciliu.

5.4.5.  Receptia bunului

Recepția se consideră ca fiind efectuată în aceeași zi, în care produsul a fost livrat și/sau preluat de către client sau un reprezentant al acestuia.

5.5 Retrageri

Potrivit pervederilor OUG 34/2014, aveti dreptul de a vă retrage din Contractul intervenit între Părti in termen de cel mult 14 zile de la data livrarii Produselor si/sau Serviciilor.

Acest drept nu poate fi exercitat în cazul Produselor personalizate conform specificațiilor dvs.

Pentru a vă putea exercita dreptul de a vă retrage din Contract (în cazul Produselor non persisabile și nepersonalizate), trebuie sa ne informati cu privire la decizia dvs. de retragere printr-o declaratie clară, furnizandu-ne numele dvs. și detaliile comenzii pe care doriti să o anulați. Nu este necesară o justificare a deciziei dvs. de retragere.

Pentru a ne comunica decizia menționată mai sus, vă rugăm să ne contactati prin e-mail sau  telefon suport clienti în termen de 14 zile calendaristice de la data livrării.

În situatia în care decideti să vă retrageti din Contract, trebuie să returnați Produsele vizate în termen de 14 zile de la data comunicării declarației dvs. de retragere.În ipoteza în care returnarea Produselor se realizează prin curier, veți suporta contravaloarea cheltuielilor de returnare.

În cazul în care vă exprimati optiunea pentru retragere conform celor de mai sus, Obtine Clienti rambursează contravaloarea integrală a Comenzii dvs. făra întârzieri nejustificate dar în orice caz, nu mai tarziu de 14 zile calendaristice de la data comunicării deciziei dvs. de retragere.

Pentru rambursare, Obtine Clienti va folosi aceleasi modaliăți de plată precum cele folosite de dvs. pentru tranzacția inițială.

5.6.Garanții

Produsele comercializate de Obtine CLienti beneficiaza de garantie in baza legislatiei în vigoare (OG nr. 21/1992, Legea nr. 449/2003, OG nr. 174/2008).

 Detalii despre trasaturile caracteristice ale fiecarui produs sunt furnizate pe Site.

Informatii cu privire la termenii și condițiile de garanție și instrucțiunile de utilizare generale a diferitelor tipuri de Produse pot fi predate/deveni accesibile odata cu livrarea sau pot fi solicitate prin e-mail.

Obtine Clienti va valida solicitarea dvs. de garantie doar daca Produsul returnat este intact si insotit de elementele doveditoare ale achizitiei.

Produsele ce nu sunt susceptibile a se deteriora rapid beneficiază de o garanție legală de conformitate potrivit prevederilor Legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată.

Activarea garanției menționate mai sus presupune înlocuirea sau rambursarea contravalorii Produselor neperisabile ce se dovedesc a fi neconforme/defecte, cu privire la care Clientul ne notifică în scris.  

Această din urma notificare trebuie să ne parvina in termenul legal și să trateze aparitia unei situații de neconformitate/deficienta a Produselor intervenita in termen de cel mult 2 ani de la data livrarii acestora. 

Solutionarea cererilor dvs. cu privire la garantii va avea loc in termen de 15  zile calendaristice de la comunicarea cererii.   

5.7 Obligațiile Vânzătorului

 • să puna la dispozitia utilizatorilor gratuit informații profesionale cu privire la produsele și serviciile sale. Continutul publicat în magazinul virtual are caracter orientativ. Caracteristicile produselor și documentatia tehnica aferenta acestora afișate pe site sunt puse la dispozitie de către producatori și furnizori. Imaginile produselor sunt afisate cu titlu de prezentare. În functie de lotul în care au fost fabricate, aspectul real al produsului poate diferi;
 • să contacteze clientii pentru confirmarea comenzilor, prin e-mail sau telefonic;
 • să livreze produsele în cel mult 30 zile de la confirmarea livrarii, daca acestea sunt în stoc;
 • să utilizeze datele personale colectate de la clienti/utilizatori în concordanta cu „Politica de Confidențialitate” de pe site-ul Obtine Clienti.ro

5.8 Obligațiile cumpărătorului

 • să furnizeze informații reale, corecte și actuale despre entitatea sa atunci cand acestea i se cer, în caz contrar exista posibilitatea refuzarii comenzilor;
 • să accepte solutionarea eventualelor probleme în termen de 30 de zile de la data sesizarii acestora printr-un email adresat administratorului;
 • să accepte TERMENII ȘI CONDITIILE vânzătorului odata cu lansarea comenzilor și sa achite contravaloarea marfii prin metodele puse la dispozitie, la momentul transmiterii comenzii.

5.9 Forța majoră

Niciuna din Părti nu răspunde de neexecutarea/ executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate, dacă neexecutarea/ executarea necorespunzatoare este consecinta Fortei majore sau a Cazului fortuit.

Prin Forta majora se întelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.

Prin Caz fortuit se intelege orice eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

Dacă potrivit legii, o Parte contractanta este exonerată de raspundere pentru incidenta unui Caz fortuit, ea este de asemenea exonerată și în caz de Forță majoră.

6.Promoții, tombole și concursuri

 OUTCREATE MEDIA GROUP SRL stabilește regulamentele pentru promoțiile, tombolele și concursurile pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunostința eventualilor Cumpărători numai prin intermediul OUTCREATE MEDIA GROUP SRL. De aceste promoții beneficiază doar comenzile care respectă întocmai regulile afișate pe site sau anuntate pe canalele de socializare și care sunt înregistrate de către Vânzător în perioada de timp specificată în regulament în care promoția este validă și numai în limita stocului disponibil.


7. Soluționarea disputelor

Prezentul Contract este supus legii romane. În toate cazurile, Vânzătorul și Cumpărătorul vor încerca să solutioneze pe cale amiabila orice diferend, disputa ori litigiu decurgand din/sau in legatura cu Contractul si/sau acesti Termeni si Conditii, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori incetarea efectelor acestora.În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, prin mediere, sau în caz de nereușită litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din România.

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (Regulament), Comisia Europeană a instituit o platformă on-line de soluționare a litigiilor. Conform regulamentului, comunicațiile pentru soluționarea litigiilor care decurg din contractele de servicii online încheiate între consumatorii stabiliți în Uniunea Europeană și furnizorii de servicii stabiliți în Uniunea Europeană ar trebui să fie furnizați consumatorilor prin intermediul acestei platforme. 

Platforma de soluționare online a disputelor este disponibilă la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor poate fi accesată online la adresa https://anpc.ro/

8.Limitări

Obtine Clienti nu poate fi considerată responsabilă pentru utilizarea improprie a Platformei sau a paginilor noastre de social media de către Vizitatori sau Utilizatori. Este considerată improprie orice utilizare a Platformei/Paginilor noastre de social media realizată cu nesocotirea prezentelor Termeni și Conditii, ori cu nesocotirea legislatiei în vigoare.

Sunteți de acord și vă exprimati consimtamantul ferm și neechivoc asupra faptului că Obtine Clienti și/sau angajații, reprezentanții, administratorii, colaboratorii, furnizorii, partenerii ori agenții noștri sunt exonerati de răspundere în legătură cu orice pretenție, dispută, cerere, litigiu ori prejudiciu decurgând din sau în legătură cu încălcarea acestor Termenil și condiții de către dvs. sau în legătură cu orice obligații care decurg din utilizarea de către dvs. a Platformei/Serviciului/Conținutul digital/Paginilor de social media, precum și din utilizarea acestora de către orice altă persoană care le accesează utilizând contul și/sau informațiile dvs. personale.

Compania nu oferă nicio garantie, expresă sau implicită, în ceea ce priveste Obtine Clienti.ro ori cu privire la conținutul paginilor noastre de social media și nu iși asumă nicio responsabilitate în cazul în care Site-ul sau paginile de social media nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă limitată sau nelimitata de timp, din orice motive tehnice sau comerciale și nici pentru eventualele erori (de exemplu, apărute pe fundalul unor modificari, setari, upgrade-uri etc. efecutate de societatea care se ocupa de hosting-ul Platformei). De asemenea, Obtine Clienti nu este responsabilă pentru compatibilitatea dintre dispozitivul/terminalul dvs. electronic și Platforma.

În timp ce depunem eforturi rezonabile pentru a verifica exactitatea oricăror informații pe care le afișăm pe site/pe paginile noastre de social media, nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită în legătură cu acuratețea acestora. Nu furnizăm nicio garantie că site-ul va indeplini cerințele dumneavoastră.

Compania iși rezervă dreptul de a schimba, suplimenta, modifica sau elimina în tot sau în parte Continutul digital ori de a suspenda sau desfiinta site-ul Obtine Clienti.ro sau paginile dedicate afișate pe retelele de socializare, fară o notificare prealabilă a Vizitatorilor/Utilizatorilor. 

9.Dispoziții finale

Accesarea și/sau utilizarea Platformei sau a Paginilor noastre disponibile pe rețelele de socializare echivalează cu acceptarea de către Vizitator, fară obiecțiuni, a Termenilor și condițiilor Obtine Clienti, valoarea acestora fiind echivalentă cu cea a unui contract valabil încheiat.

Ne rezervăm dreptul de a suplimenta și/sau de a modifica din când in când prevederile prezentului Document. Orice astfel de modificări vor fi publicate pe Site, fiind responsabilitatea dvs. să revizuiti Termenii și conditiile de fiecare data cand accesați Platforma.

Modificările antementionate vor fi efective in termen de 24 (douăzeci și patru) de ore de la data afișării pe Site urmând ca de la acest moment, toate tranzactiile ulterioare dintre dvs. și Noi să fie guvernate de varianta actualizată a Termenilor și Condițiilor.

În toate cazurile, Părtile agreează faptul că achizitia Produselor și/sau Serviciilor Obtine Clienti are loc in mediul online.

În cazul în care orice prevedere din prezentul Document este considerată a fi neconformă prevederilor legale aplicabile, nevalabilă sau care nu poate fi pusa în executare, integral sau parțial, în baza legii aplicabile, o astfel de prevedere sau parte a acesteia va fi considerată în această masură ca nefăcând parte din prezentul Document, însă legalitatea, validitatea și forța executorie a celorlalte prevederi din prezentul Document nu vor fi afectate.

10.Legături utile

 • Politica de confidentialitate 
 • Politica de informare despre cookie-uri 
 • Schimbarea preferințelor referitor la cookie-uri
 • Platforma de soluționare online a disputelor
 • Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
 • Politica de confidentialitate 
 • Politica de informare despre cookie-uri 
 • Schimbarea preferințelor referitor la cookie-uri
 • Platforma de soluționare online a disputelor
 • Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor