Accesează fondurile PNRR pentru digitalizare de până la 100.000€

Oferim soluții de scriere și implementare a proiectelor de digitalizare prin PNRR de 20.000-100.000€.

Trei computere care prezinta digitalizarea

Scriem proiectul și implementăm ulterior

Te susținem pe tot parcursul procesului. În funcție de nevoile business-ului tău te vom consilia astfel încât să utilizezi grantul în cel mai înțelept mod, spre avantajul tău.

Beneficii pentru implementarea proiectului de digitalizare

Implementare simplă🔗

Noi ne ocupăm de toată partea complicată! Tu ne spui doar ce vrei să realizezi și noi venim cu soluțiile necesare pentru afacerea ta!

Plăți în tranșe📈

Știm că nu primești banii o dată așa că pentru noi e ok să plătești în tranșe în funcție de cum primești banii la rândul tău!

Mai puțină bătaie de cap pentru tine✔️

Ne deosebim de ceilalți prin faptul că ne ocupăm de implementarea completă a proiectului, de la A la Z! Noi facem research și venim cu soluția potrivită pentru tine!

Prețuri avantajoase🏷️

Fiindcă administrăm totul noi e mai ieftin pentru tine și mai rapid! Noi avem partenerii necesari cu care putem negocia prețuri ca tu să primești cele mai bune oferte!

Implementare completă: hardware+software🧐

Nu doar că te ajutăm la achiziționarea echipamentelor dar îți oferim și soluțiile software pentru ca afacerea ta să crească iar managementul ei să fie mai ușor!

Înțelegem cerințele proiectului

Înțelegem lucrurile tehnice pe care proiectul le cere și ne este mai ușor să ne conformăm!

8675
Beneficiari
347
mil. Euro
20000
€ minim/proiect

Ce poți face prin intermediul proiectului?

Laptop macbook care are textul de "Digitalizare afacere"

Administrare rețele sociale

Creăm și gestionăm conținut pentru Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn și altele.
Design fără titlu - 2023-04-12T163549.763

Implementare ERP

Oferim soluții de software care ajută la planificarea, bugetarea, prezicerea și raportarea rezultatelor financiare ale unei organizații.
Persoană lucrând pe laptop

Comerț electronic

Realizăm websiteuri eCommerce și implementăm soluții personalizate fiecărui comerciant pentru a facilita procesul de vânzări online.
Design fără titlu - 2023-04-12T154948.101

Cloud computing

Stocăm și centralizăm date software pentru a-ți ușura gestiunea site-urilor web sau a altor platforme.
Sistem de cloud computing

Răspunsuri rapide

Condiții de eligibilitate

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) beneficiare ale granturilor de digitalizare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eliguibilitate, printre care:

 1. să fie înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv a OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată prin Legea nr. 301/2011, și să aibă sediul social în România.
 2. calitatea de IMM trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
 3. sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021.
 4. nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 5. au înregistrat profit din exploatare în anul 2021;
 6. nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
 7. nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 8. nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în ghidul solicitantului;
 9. nu se află în stare de faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 10. nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună.
 11. nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
 12. nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
 13. nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
 14. nu desfășoară comerț sexual;
 15. nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;
 16. nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
 17. nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
 18. se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere:
 • i. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
 • ii. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
 • iii. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
 • iv. în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului)  utilizează IoT;
 • vi. utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 • vii. utilizează CRM;
 • viii. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
 • ix. utilizează tehnologia de AI;
 • x. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 • xi. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 • xii. utilizează două sau mai multe rețele sociale.

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021. Proiectul se poate implementa în una sau mai multe locații de implementare, aflate în aceeași regiune de dezvoltare.

Domenii interzise

În cadrul programului de digitalizare a IMM-urilor non-IT  nu sunt eligibile următoarele domenii de activitate:

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii,
b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;
c) ajutoarele acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în anumite cazuri.
d) ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;
f) ajutoarele acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.
g) întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum rezultă din situațiile financiare aferente anului 2021) în domeniile din următoarele clase CAEN:

 • i. 5829 – Activități de editare a altor produse software;
 • ii. 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 • iii. 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 • iv. 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • v. 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 • vi. 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • vii. 6312 – Activități ale portalurilor web;
 • viii. 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

Totuși, un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, mai puțin lit. g), poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități, ca urmare a semnării contractului de finanțare.

Și firmele care au autorizate coduri CAEN de IT excluse (cele de la lit. g) vor putea lua finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu o CONDIȚIE: să-și asume printr-o declarație că vor prezenta un raport/ adresă întocmită de un expert contabil – membru CECAR sau auditor financiar CAFR, care va certifica că firma nu a avut încasări din activitățile specifice codurilor CAEN de IT enumerate la lit. g., conform situațiilor financiare aferente anului 2021, în etapa de contractare a proiectului.

Ghid de finanțare

Poți descărca ghidul de finanțare în documentul de mai jos:

Descarcă Ghidul de finanțare

Ce sume poți primi?
 • 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;
 • 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;
 • 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.
Până când trebuie să faci proiectul?

Dacă IMM-ul tău este eligibil pentru finanțare, atunci e bine să faci proiectul înainte de data de începere a înscrierilor chiar dacă perioada de înscrieri este de 2 luni, ca să te asiguri că iei deciziile cele mai bune. Sincronizarea este esențială pentru astfel de oportunități, iar trimiterea unui proiect bine realizat poate face diferența între succes și eșec.

De ce să digitalizezi?
 1. Automatizezi afacerea
 2. Crești profitabilitatea
 3. Crești productivitatea
 4. Simplifici proceduri
 5. Ajuți echipa să fie mai eficiență
 6. Achizitionezi echipamente performante

Sfat:

Nu investi resursele fără a evalua șansele de reușită. Trebuie să faci o analiză clară a posibilitiăților de implementare (ce soluții IT sunt folositoare pentru afacerea ta) și să poți ulterior să îndeplinești condițiile de sustenabilitate, altfel, poți fi nevoit să dai banii înapoi

Discută atent cu orice consultant care îți prezintă această finanțare.

Bărbat langa 2 laptopuri care pregateste solutii IT pentru companii

Accesează grantul, fără bătăi de cap!

Îți implementăm proiectul de digitalizare de la A la Z! Te ajutăm cu achiziția de echipamente, construirea site-ului și a softurilor necesare pentru a-ți duce afacerea la următorul nivel

Avem o echipă și o firmă dedicată pentru implementarea soluțiilor de IT ca tu să ai o rată de succes cât mai mare și să îți poți digitaliza afacerea cu cât mai puține bătăi de cap.

Îți ducem afacerea la următorul nivel

Automatizăm procesele repetitive

Ai angajați pe care îi plătești să facă aceleași lucruri pe un calculator? Noi te putem ajuta prin implementarea RPA (Robot Process Automatisation)!

Te ajutăm să vinzi online

Îți mutăm magazinul online cu soluții de web development de calitate! Credem cu tărie într-un UX și UI bun, ca rata de conversie a magazinului tău să fie bună!

Servicii SEO

Ne asigurăm că site-ul tău va fi indexat pe Google și va fi ușor de găsit de clianți!

Îți digitalizăm afacerea🏷️

Facem ca afacerea ta să fie găsită online și mai mult ca atât, te ajutăm să îți administrezi afacerea mai bine!

Viața ta devine mai simplă🧐

Vom automatiza o mare parte din munca ta manuală ca tu să te poți concentra pe ce e cu adevărat important: creșterea afacerii tale!

Facem training pentru tine și angajații tăi

Știm că afacerea ta trebuie să ruleze cu sau fără noi așa că vom face training angajaților tăi și ție ca tot ceea ce implementăm noi să fie ușor de înțeles și folosit!

Cum te ajutăm noi să accesezi aceste fonduri?

Consultant cu mai multe acte in mana cu pix si un laptop langa

1. Audit gratuit

Facem un apel în care discutăm nevoile tale!

2. Facem lista
pentru achiziții

Venim cu un plan de implementare.

3. Pregătim proiectul

Negociem cu partnerii noștri pentru prețuri bune!

4. Facem implementarea

După ce avem echipamentele potrivite începem implementarea.

Ce poți lăsa pe seama noastră:

 • Cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
 • cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT);
 • Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect.

Înscrierile încep în:

0 Zile 00 Ore 00 min 00 sc

VINDE ONLINE PRIN PLATFORME CUSTOMIZATE

Primește o evaluare gratuită a costurilor de implementare

Completează formularul de mai jos

Te ajutăm să vinzi mai mult și mai bine online, cu ajutorul soluțiilot noastre de automatizare și customizare a magazinului tău online, astfel încât să te diferențiezi în piață.
Bărbat în fața unui laptop care scrie pe un carnet de notițe

Ce putem face?

Achiziția de hardware

Ai nevoie de computere și nu știi exact ce să cumperi? Echipa noastră de specialiști te ajută!

Construirea de Softuri

Ai nevoie de un soft customizat pentru afacerea ta? Noi te putem ajuta!

Poți folosi banii primiți pentru a-ți crea un site prin care să îți promovezi afacerea!

RPAs

Vrei să automatizezi task-urile repetitive ale angajaților tăi? Noi te putem ajuta!

Saas

Vrei să creezi un soft pe care să îl vinzi? Te ajutăm să îți implementezi propriul tău “Software as a service”.

ERP

Administrează-ți mai ușor afacerea și angajați cu sisteme ERP integrate!

Amenajarea centrului de date

Îți facem un server complet!

Rețea LAN

Toți angajații tăi conectați la aceeași bază de date, la aceleași foldere și documente! 

Echipa de digitalizare in birou

Verifică eligibilitatea gratuit

Digitalizează-ți afacerea și bucură-te de timp extra pentru creșterea afacerii

Completează formularul de mai jos iar noi îți vom analiza societatea și vom pregăti o propunere pentru afacerea ta.

FAQ
Întrebări frecvente!

1. Activități pentru dezvoltarea de produse inovative în domeniul TIC, precum:

– achiziția de hardware TIC și a altor dispozitive aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
– amenajarea centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC;
– achiziția/ dezvoltarea de aplicații software/ licențe necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică;
– cercetare industrială sau dezvoltare experimentală;
– instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța.

2. Activități de digitalizare a IMM-urilor, altele decât cele care au ca obiect principal de activitate TIC, precum:

– achiziția de hardware TIC  și a altor dispozitive si echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punct de vedere al implementării proiectului;
– realizarea rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
– achiziția și/sau dezvoltarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
– achiziția unui website de prezentare a companiei;
– achiziția unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național;
– achiziția soluției de semnătură electronică;
– achiziția de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități.

Suntem o agenție cu peste 50 de proiecte semnificative în dezvoltarea de site-uri online și soluții web. Lucrăm atât pe partea de web design (realizarea de site-uri) cât și de marketing (promovarea produselor din magazinele online). Acest lucru ne face să înțelegem mai bine nevoile comercianților și a utilizatorilor, astfel încât tu să vinzi mai mult.

Acest lucru nu este o problemă! Te putem ajuta chiar dacă nu suntem în același  județ! Facem procesul tehnic la distanță (achiziția și cercetarea) și pentru implementare venim noi la tine pentru montaj și training.

Procesul este simplu! Facem sesiunea de discovery 100% gratuit, hotărâm dacă lucrăm semnăm un contract iar ulterior noi facem munca din spate! Când avem echipamentul necesar pentru tine venim și facem montajul și trainingul. 

*Pentru serviciile de realizare de website nu este necesar să ne vedem, putem lucra exclusiv online!

Vezi articolele noastre despre cum poți obține clienți online.

De ce să ne alegi pe noi?

Vrem să găsim soluția perfectă pentru afacerea ta!

Pentru noi e important ca tu să îți administrezi afacerea mai ușor cu ajutorul tehnologiei!

Tot ce ai nevoie într-un singur loc

Acum nu mai trebuie să alergi după 10 furnizori care să îți facă lucruri diferite! Noi te ajutăm cu implementarea completă a proiectului de digitalizare! De la achiziția de calculatoare la scrierea de cod!

Facem ca procesul să fie cât mai simplu pentru tine

Știm că nu toată lumea este obsedată de tehnologie așa cum suntem noi așa că îți luăm majoritatea problemelor tehnice de pe cap!

Coș
Pentru a-ți oferi o experiență mai bună folosim Cookie-uri!
Start typing to see products you are looking for.