Finanțarea prin piața de capital: ce trebuie să faci

3 Minute

Finanțarea prin piața de capital: ce trebuie să faci

Pentru orice firmă, indiferent de obiectul de activitate, identificarea resurselor financiare necesare pentru susținerea activității curente și de investiții constituie unul dintre aspectele centrale ale managementului (financiar) al acesteia. Cele mai multe firme apelează cel mai adesea, alături de resursele acționarilor, la finanțarea bancară.

Cu toate că finanțarea bancară comportă avantajul unei discipline riguroase impuse de creditor (direct sau indirect) ce ajută firma să-și gestioneze mai eficient activitatea, aceasta prezintă în același timp o serie de puncte slabe: plata unor obligații periodice sub forma principalului și a dobânzii, instituirea unor garanții în favoarea instituției de credit, precum și toate riscurile ce decurg de aici.

De ce să te finanțezi prin piața de capital?

Unul din beneficiile majore pe care finanțarea pe piața de capital o are, este faptul că banii primiți, nu trebuie plătiți înapoi cu dobândă, iar băncile nu pot impune anumite condiții pentru creditare.

Banii sunt primiți de la investitorii de pe bursă în schimbul unei cote participante din capitalul social al companiei (act prin care se poate pierde controlul asupra deciziilor viitoare). Investitorii în schimb vor dori un randament pentru investiția lor, fie sub formă de dividende, fie prin creștere de capital.

Pe de altă parte, finanțarea prin intermediul bursei de valori nu doar că elimină inconvenientele de mai sus în ce privește accesul la finanțare, dar prezintă și o serie de avantaje deloc de neglijat, între care se remarcă transparența.

Mai precis, una dintre cerințele pentru ca o companie să fie să fie listată la bursă este publicarea tuturor informațiilor (financiare și nefinanciare) și punerea la dispoziția potențialilor utilizatori (investitori, creditori, furnizori, acționari, clienți, stat etc.).

De asemenea, o firmă listată la bursă poate avea acces mult mai ușor la finanțarea bancară, întrucât acreditarea sa de către bursă o face să fie percepută ca fiind mai puțin riscantă față de alte întreprinderi similare necotate, constituind un punct forte în negocierile cu banca.

Nu în ultimul rând, în funcție de mărimea firmei, există o piață de capital adresată companiilor mici și mijlocii, respectiv una  pe care se tranzacționează entitățile mari. În România este vorba despre piața AeRO, respectiv despre piața principală (BVB).

Astfel, o societate care este interesată de această modalitate de finanțare, trebuie să cunoască principalele cerințe. În cazul ambelor piețe, firmele trebuie să fie societăți pe acțiuni (S.A.). De asemenea, capitalizarea buriseră anticipată (sau capitalurile proprii) trebuie să fie de cel puțin 250 mii euro (piața AeRO), respectiv 1 milion de euro (piața principală).

Un alt criteriu este cel al numărului de acțiuni liber tranzacționabile (free-float) ce trebuie să fie de cel puțin 10% sau cel puțin să aibă 30 de acționari (în cazul pieței AeRO), respectiv de minim 25% în cazul pieței principale. Suplimentar față de piața AeRO, piața principală solicită o vechime nu mai mică de 3 ani în care firma a întocmit și raportat situațiile financiare.

Dacă firma îndeplinește condițiile pentru una dintre cele două piețe și dorește acest lucru, atunci se pot parcuge pașii necesari care împreună alcătuiesc procesul listării. De menționat că acesta este același pentru ambele piețe, diferența constând în metoda de listare utilizată/tipul de ofertă (pe piața principală predomină metoda ofertei publice inițiale sau IPO, în timp ce pe piața AeRO predomină metoda plasamentului privat și metoda listării tehnice).

Odată ce s-a hotârât listarea, compania va selecta unul dintre intermediarii autorizați de ASF (lista completă poate fi consultată aici) cu care va colabora, urmând apoi a se reorganiza ca S.A. (dacă este cazul).

Intermediarul și firma decid apoi tipul de ofertă (IPO, plasament privat sau listare tehnică) și întocmesc documentația necesară  (prospect de emisiune în cazul IPO, respectiv memorandum în cazul celorlalte două metode), următorul pas fiind desigur punerea în aplicare a metodei selectate.

Ultimele etape ale procesului sunt înregistrarea acțiunilor de către ASF în evidența sa, concomitent cu înregistrarea acestora la Depozitarul Central (de către companie). În cele din urmă, intermediarul depune un set de documente la BVB pentru aprobarea la tranzacționare.

finantare prin piata de capital ilustrație în alb și negru

Listarea la bursa de valori trebuie să fie un obiectiv avut în vedere de către orice companie care dorește să fie un jucător important în industria în care activează deoarece, nu doar că permite atragerea de finanțare, ci și consolidează reputația sa în postura sa de partener de afaceri, permițând în acest fel o dezvoltare consistentă și durabilă.

Articol redactat de George Chiriac

Unde se pot lista afacerile din România?

Afacerile pot opta să se finanțeze listându-se pe piața AeRO (pentru companiile mici și mijlocii) sau direct pe piața principală de la Bursa de valori București. Condițiile de listare sunt diferite în funcție de caz.

Ce este piața AeRO?

Piața AeRO este piața alternativă din România, dedicată pentru listarea companiilor mici și mijlocii la bursă. De obicei listarea pe AeRO este un pas premergător pentru listarea pe bursa principală (BVB).

Vinde mai mult organic

Citește GRATUIT Ghidul Obține Clienți pentru SEO în 2022

Coș
Pentru a-ți oferi o experiență mai bună folosim Cookie-uri!
Start typing to see products you are looking for.